Paylaş Büyüsün

Öğretmenler Sürekli Anlatıyor, öğrenciler Anlamıyor

12-14 Yaş

Okulumuzdaki öğretmenlerin hemen hemen hepsi derslerde sürekli olarak anlatıyor. Öğrencilere anladınız mı diye soruyorlar, öğrencilerden ses çıkmıyor ve onlar anlatmaya devam ediyorlar. Öğrencilerin okuldaki ve LGS sınavlarındaki sonuçları da çok kötü. Kötü sonuçlar nedeniyle de okul öğrencileri suçluyor sürekli olarak. Anlatmadan başka yöntem yok mudur? Okullar öğretim yöntemleri konusunda eğitimler alarak kendilerini geliştiremezler mi?