Paylaş Büyüsün

Üniversite sınavı öncesi depresyon

15-18 Yaş

Öncelikle sitemize bu sorunu getirdiğiniz için teşekkür ederim. Ben başka aileler veya başka gençler cevap vermeden birkaç görüşü buraya not düşmek isterim. 

Öncelikle bu yıl üniversite sınavına girmek üzere olan gençlerin stres düzeyinin ortalamadan çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Hem içinde bulunulan koşullar hem bu koşulların geleceğe dönük etkilerinin kestirilemezliği, gençlerin zaten zorlayıcı bir deneyim olan üniversite sınavına yaklaşımını ve ondan etkilenişini değiştiriyor. Tabii bu her çocuğun, her gencin kişilik özelliklerine, yaşam beklentilerine, aile koşullarına göre farklı tesirler içeriyor. Örneğin sınavı çok ciddiye alan, bu sınavda başarılı olma yönünde yıllardır eğitim hayatını şekillendirmiş bir gencin stres düzeyi yani kaybedebilecekleriyle ilgili kaygısı daha da çok artabiliyor. Gelecekteki olası bir kayba dönük düşünceler, depresyon benzeri belirtiler zaman zaman ortaya çıkartabiliyor. 

Burada stresli, üzüntülü ya da kayıpla ilişkili bir duygusal değişikliğin depresyon olup olmadığına karar vermenin birkaç koşulu var. Bu basit bir baş ağrısıyla migren arasındaki ya da başka daha ciddi bir rahatsızlıkla arasındaki ayrımı yapmak gibi. Birincisi, bu durumun süreğenliği, uzayıp gidiyor olması. Örneğin iki haftayı aşıyor olması. İkincisi, günlük yaşamı sürdürmeyi, günlük yaşamın gereklerini yerine getirmeyi engelleyici olması. Üçüncüsü, depresyonun duygu belirtileri dışındaki belirtilerinin de gözlenmesi. Zihinsel dağınıklık, uyku ve iştah değişiklikleri, giderek artan bir karamsarlık ya da bedensel şikayetlerin eklenmesi, zihnin kontrolünde zorluklar, insan ilişkilerine yansıyan öfke gibi. Bunların hepsinin bir arada olması gerekmiyor. Zaten psikiyatr kararını verirken bu sayıyı hesaplayarak ve sorarak karar veriyor. 

Depresyon, her zaman ilaçlarla tedavi edilmeyebiliyor. Orta-ağır depresyonda kesinlikle ilaç kullanımının gerekli olduğu kanısındayım. Hafif-orta grupta psikolojik terapiler oldukça etkili. Ayrıca diğer ilaç tedavisi kullanılan durumlarda da psikoterapinin depresyon iyileşmesi üzerinde ve özellikle iyileştikten sonra tekrar görülmeyi önleyici etkileri olduğu konusunda da bir görüş birliği var. Çocuğunuzun durumunu ikinci bir değerlendirmeden geçirmeniz faydalı olacaktır. Bu, ikinci bir görüş almanın gerekli olduğu bir durum. Bu zaman dilimi içerisinde de ilk doktor görüşmesinden sonra bir değişiklik olmuş olabilir. Psikoloğunuzun böyle bir yönlendirme yapmış olması da yine iyi bir profesyonel uygulama olarak değerlendirilmelidir. Tez zamanda çocuğunuzun sağlığına kavuşması ve arzu ettiği geleceğe doğru gereken hazırlığı ve performansı göstermesi dileğiyle.