Paylaş Büyüsün

Ünitenin Önemi Neden ve Ne Zaman Vurgulanmalı?

12-14 Yaş

Ünitenin başında ‘Bunu neden bilmem gerekiyor’ ve ‘Bu bilgiyi hayatta ne zaman kullanacağım’ sorularının cevaplarını özellikle öğrencilerin ön bilgilerini dikkate alarak, değişik görsel materyal kullanarak vermek gerekiyor. Hatta bazı psikologlara göre "Öğrenmek görmektir".

Araştırmalar, bu soruların cevaplarını vermeden üniteye başlandığı takdirde. öğrenme motivasyonunu artırmanın ve öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamanın mümkün olmadığını gösteriyor.