Paylaş Büyüsün

Stereotipiler

3-5 Yaş

Stereotipik hareketler, yineleyici ya da törensel hareket veya davranışlardır. Çoğunlukla özel eğitim ihtiyacı gerektiren nörogelişimsel bir bozukluğun belirtileri arasında bulunabilirken, başka bir bozukluk olmaksızın tek başına da rastlanılabilir. Stereotipik hareket / davranışlar diğer hareket bozuklukları ile sıkça karışabilir. Ayırıcı tanı, klinik gözlem ve ayrıntılı öykü alarak yapılabilmektedir. Bu nedenle çocuğunuzun hastane dışında sözü geçen hareket / davranışlarını kayda alabileceğiniz videolar önemli yol göstericiler olacaktır. Yorgunluk ve stres gibi değişkenler hareketlerin yoğunluk ve sıklığını arttırabilmektedir.  

Davranışlar, kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkileyecek nitelik kazandığında tedavi gündeme gelmektedir. Tedavide harekete yönelik kullanılan spesifik bir ajan yoktur. Tedavi, ayırıcı tanı yapıldıktan ve eşlik eden diğer durumlar saptandıktan sonra duruma özgü olarak belirlenmektedir.