Paylaş Büyüsün

Sınıfta sunum izleyen/dinleyen öğrenciler motive edilebilir mi?

6-11 Yaş, 12-14 Yaş, 15-18 Yaş

Okullarda geliştirmeyi hedeflediğimiz ve iş hayatında da en gerekli olan becerilerden biri sunum becerisidir. Bu beceri üzerinde küçük yaşlardan itibaren, oyun formunda çalışmaya başlamak, öğrenciler için çok eğlenceli olmaktadır. Sunum becerileri üzerinde çalışılırken, öğretmenlerin en sık yaşadığı sorun, sunumu izlenme durumunda olan öğrencileri motive etmektir. Sunum ne kadar ilgi çekici olursa olsun, öğrenciler belli bir süre pasif kaldıklarında, kendi aralarında konuşmaya ve/veya başka şeylerle ilgilenmeye başlamaktadırlar. Dinleme durumunda olan öğrencileri motive edebilmek için onlara da sorumluluk vermek çok etkili bir yöntemdir. Kullanılabilecek iki strateji: 1. Dinleme durumunda olan öğrencilerin her birine sunum değerlendirme kriterlerini dağıtınız ve sunum sırasında, sunum yapan her öğrenciyi değerlendirmesini isteyiniz. Her sunum sonrası, rastgele 2-3 öğrenciden değerlendirmelerini alınız. 
2. Kullanabileceğiniz bir başka strateji de, dinleme durumunda olan öğrencilerden, sunumla ilgili soru hazırlamalarını istemek ve bazı öğrencilerin sunum yapanlara soru sormalarına fırsat vermektir.