Paylaş Büyüsün

Pandemi ve el yıkama takıntısı

15-18 Yaş

Merhaba,

Pandemi döneminde çoğumuz eskiden takıntılı davranış olarak görülebilecek el yıkama, sürekli yüzeyleri ve eşyaları dezenfekte etme gibi davranışlarda sık sık bulunuyoruz. Ancak bunun bir takıntıdan farklılaştığı nokta gerçekçi bir tehtide karşı verilen ve işe yaradığı bilinen bir tepki olması. Geçirdiğimiz süreçte kaygı hissetmek ve önlem almak doğal karşılanabilir. Obsesif Kompülsif Bozukluk gibi hijyen takıntıları içeren durumlarda bu korkunun ve tepkinin gerçeklikten uzak olduğunu görürüz. Bu süreçte gözlemlemleyebileceğiniz noktalar el yıkama ve benzeri davranışların oğlunuzun ne kadar vaktini aldığı, sıklığı ve günlük hayattaki işlevselliğini (derslerine vakit ayıramama gibi) ne kadar bozduğu olacaktır. Bunun yanında engelleyemediği, rahatsız edici düşüncelerin de eşlik etmesi durumunda bir ruh sağlığı uzmanından destek alabilirsiniz.