Paylaş Büyüsün

Oyuncak ısırma

3-5 Yaş

Otizm spektrum bozukluğu tanısına sahip çocuklarda duyusal hassasiyetlerle sık karşılaşmak mümkün. Örneğin nesneleri ağza sokma, diline değdirme, şiddetle ısırma gibi duyuların hissediliş şeklinde bazen duyarsızlıklar bazen de aşırılıklar söz konusu olabiliyor. Öte yandan otizm tanısından bağımsız şekilde (hiçbir tanı almayanlarda da) küçük yaş grubu çocuklarda ısırma sık karşılaştığımız bir davranış sorunu. Öncelikle davranışın temelindeki durumu iyi tanımlamak gerekecektir. Burada duyusal uyaranları ayarlama ile ilgili bir zorluk ön plandaysa duyu bütünleme/ergoterapi çalışmalarından yararlanmak düşünülebilir (bunun için devam ettiğiniz eğitim merkezinizde sizi yönlendirebilirler). Davranış problemi olarak (istediği olmadığında vb) ortaya çıkan durumlarda ise özel eğitimde birlikte çalıştığınız eğitimcinizden ısırma davranışını azaltmayı hedefleyen davranış öğretme/değiştirme alanında görüşlerini almak, birlikte çalışmak, önerilerini almak, tutarlı olarak evde de önerilerini uygulamak denenebilir. Son olarak uygulanan bu davranışa yönelik yöntemlerin yetmediği hallerde ve/veya bu durum diğer klinik problemlerin bir parçası olarak ortaya çıkıyorsa (aşırı hareketlilik, dürtü-davranış kontrol zorlukları nedeniyle risklere açık olma, takıntılı ve tekrarlayıcı bir davranış örüntüsünün bir parçası olarak bu davranışı sürdürme gibi) dürtü-davranış kontrolüne yardımcı olabilecek ilaç kullanımı gerekliliğinin olup olmadığı yönünde bir çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından değerlendirilmesi faydalı olur.