Paylaş Büyüsün

Olumsuz duygularla başa çıkma

6-11 Yaş

Çocuklar öfke, endişe ve üzüntü gibi duygularla farklı şekillerde baş etmeye çalışırlar. Bu tür olumsuz duygular çok yoğun bir şekilde hissedildiğindeyse vurma, ısırma ve çimdikleme gibi “kendine zarar verici” davranışlar gözlemlenebilir. Çocuklar zaman zaman bu davranışları sosyal ortamlarda gözlemleyerek de öğrenebilirler. Bu durumlarda, çocuğunuzun duygularıyla daha uygun bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olmanıza ve bu becerilerini desteklemenize ihtiyaç duyabilir. Kızgın, üzgün veya endişeli olduğunu gözlemlediğiniz anlarda bu duyguları adlandırarak çocuğunuzla paylaşabilir ve ne olduğunu sizinle paylaşmasını rica edebilirsiniz. Yaşadığı duyguların tanımlanması ve isimlendirilmesi bunlar hakkında farkındalığının gelişmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, çocuğunuzla birlikte daha iyi hissetmesini ve rahatlamasını sağlayacak aktiviteler düşünebilirsiniz (örneğin, 10’a kadar saymak, nefes egzersizleri yapmak gibi). Çocuğunuzun olumsuz duygularıyla başa çıkma becerilerinin desteklenebilmesi adına bir uzman görüşü almak faydalı olacaktır.