Paylaş Büyüsün

Öğretim koçluğu nedir?

12-14 Yaş

Öğretim koçluğu, öğretim uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı olmak için öğretmenlerle bire bir veya küçük gruplar halinde çalışmayı içeren bir profesyonel gelişim biçimidir. Öğretim koçluğunun amacı, araştırmaya dayalı öğretim stratejilerini uygulamada öğretmenleri desteklemek ve etkinliklerini sürekli olarak geliştirmek için kendi öğretim uygulamaları üzerinde düşünmelerine yardımcı olmaktır.

Öğretim koçları, hedefler belirlemek, dersleri gözlemlemek, geri bildirim vermek ve destek sağlamak ve öğretmenlerin yeni stratejiler uygulamalarına yardımcı olmak için öğretmenlerle birlikte çalışır. Ayrıca, öğretmenlerin dersleri planlamasına ve yürütmesine yardımcı olacak kaynaklar ve materyaller sağlayabilirler.

Öğretim koçluğu, öğretmenlerin becerilerini geliştirmelerine ve öğrencilerin öğrenimini artırmalarına yardımcı olmanın etkili bir yolu olabilir. 

Öğretmenlere çeşitli destek ve kaynaklar sağlamak için genellikle atölye çalışmaları ve seminerler gibi diğer mesleki gelişim faaliyetleriyle birlikte kullanılır.