Paylaş Büyüsün

Öğrenme Güçlükleri

6-11 Yaş

Merhaba,

Sorunuza şöyle yanıt vermeyi uygun buluyorum.

Bireyin beyninin hangi kısmını daha baskın kullandığı ve bunun soncunda gündelik işleri yaparken hangi elini ağırlıklı olarak kullanacağı erken yaşlarda oluşmaya başlar. Araştırmalar el tercihinin çocuklarda genellikle 2-4 yaş arasında, tam el hakimiyetinin ise 4 ila 6 yaş arası kurulduğunu göstermektedir. Oğlunuz bu yaş aralığında belli ki sol el tercihini yapmış.

Sol el baskınlığı tek başına bir disleksi belirtisi değildir. Yazıdaki güçlüğü, solak olmasından değil bu alandaki özel bir zorluğundan kaynaklanıyor olabilir. Bu durum, öğrenme güçlüklerinden disgrafi-yazı güçlüğü olarak tanımlanır. Bunun için ayrıca bir değerlendirme yapılmalıdır. Oğlunuzdaki bu durumu fark edip destek almanız yerinde olmuş. Yalnız meslektaşlarımca yapılan bu değerlendirme tek başına öğrenme güçlüğü olup olmadığı kanısına varmak için kullanılmaz. Öğrenme güçlüğü tanısı için bilişsel değerlendirmenin yanında bir akademik değerlendirme yapmak şarttır. Sizin durumunuzda yapılan bu bilişsel ölçüme bir de akademik öğrenme becerileri değerlendirmesi eklenmelidir.

Sol el baskınlığının okuma ve yazma gibi beceriler açısından çocuğa olumsuz bir durum yarattığına ilişkin literatürde henüz bir araştırma bulunmamaktadır. Bu ancak yaşanması olası spesifik bir alana özgü zorluk olduğunda anlamlı olur.

Size önerim yaptırdığınız bilişsel değerlendirmelerin yanına bir de akademik öğrenme becerilerinin değerlendirilmesini ekletmektedir. Özellikle yazım beceri değerlendirmesinin ayrıntılandırılması gereklidir. Son olarak sınıf öğretmeninin de gözlemlerini almak yerinde olur. Öğretmen gözlemleri biz uzmanlara çoğu zaman aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır.