Paylaş Büyüsün

Öğrencilerin Duygularını Neden Dikkate Almalıyız?

12-14 Yaş

Tehdit ve sindirmenin olmadığı ortamlarda öğrenme daha kolay olur. Öğrenci, bir tehdit hissettiği anda, düşünme süreci, duyguların o durumdan kurtulmaya yönelik tepkilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Öğretmenin öğrenciyi küçük düşürmesi, utandırması, reddetmesi ve cezalandırması tehdit olarak algılanır.  Öğrenciler, tehditleri farklı derecelerde algılar. Ancak, ne derecede olursa olsun tehdidin varlığı, öğrenmeyi engeller. Düşünme ve öğrenme işlevleri, ancak kendini güvende hissettiğinde tam olarak çalışır.   Öğretmenler, tehditten kaçınarak, bütün öğrencilere adil davranılan, öğrencilerin görüşlerini dile getirmekten çekinmedikleri demokratik ortamlar yaratarak sınıflarını daha iyi öğrenme ortamları haline dönüştürebilirler. 

Böylesi ortamlar yaratıldığı zaman öğrenciler:

  • öğretmene güven duyarlar,
  • daha olumlu davranışlarda bulunurlar,
  • dersi daha az bozarlar,
  • düşünmenin özendirildiğini, beslendiğini ve kendilerine saygı duyulduğunu hissederler.