Paylaş Büyüsün

İşverenlerin Adayın Özgeçmişinde Aradığı Nitelikler & Okul Hedefleri

15-18 Yaş

İlk 10 Nitelik

Liderlik                                     %80.10

Takım çalışması yapabilme  %78,90

İletişim becerileri (yazılı)        %70,20

Problem çözme becerileri      %70,20

İletişim becerileri (sözlü)       %68.90

Güçlü iş ahlakı                         %68,90

Girişimcilik                               %65,80

Analitik/niceliksel beceriler   %62,70

Esneklik/uyarlanabilirlik         %60,90

Teknik beceriler                       %59.60

Kaynak: Veriler National Association of Colleges and Employers web sitesinden alınmıştır.

Görüldüğü gibi, bu niteliklerin ve becerilerin çoğu yönetici işlevler gerektiriyor.  Günümüzün öğrencileri, sadece bilgi edinmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni sorunları ele almak, çözümler tasarlamak, etkili işbirliği yapmak ve ikna edici bir şekilde iletişim kurmak için analiz etmek, sentezlemek ve uygulamak zorunda kalacakları bir iş gücüne girecekler. Bu nedenlerle, beynin prefrontal korteksinin olgunlaştığı kritik okul yıllarında, yönetici işlev becerileri üzerinde de çalışmayı mutlaka hedeflemeliyiz. Aksi takdirde, çocuklarımızı dünyanın zorluklarına büyük ölçüde hazırlamadan okuldan mezun etmiş olacağız.