Paylaş Büyüsün

Duyduğumuz veya gördüğümüz kadar hızlı öğrenebilir miyiz?

6-11 Yaş, 12-14 Yaş, 15-18 Yaş

Beynin yapısı nedeniyle, gördüğümüz ve  duyduğumuz kadar hızlı öğrenemeyiz.

Bu nedenle, öğrencilere, bilgiyi proses edebilmeleri, bağlantılar kurabilmeleri, planlama yapabilmeleri ve problem çözebilmeleri, yazabilmeleri, tartışabilmeleri için yeterli zaman vermemiz gerekir. 

Tekrar öğretmenlerin dersin başında, sonuna doğru veya ortasında kullandığı yöntemlerden biridir. Bu yöntem de tekrarı kimin yaptığına bağlı olarak çok etkili (anlamaya ve beceri gelişimine katkıda bulunan) veya etkisiz olabilmektedir. Tekrarı yapan öğrenir. Öğretmenler genellikle tekrarı kendileri yapmakta ve bu süreçte öğrenciler pasif ve dinleme durumunda kalmaktadırlar. Tekrar uygulamasında da aktif durumda olması gerekenler öğrencilerdir. Dersin sonunda veya başında öğretmen “bu derste/bir önceki derste işlediklerimizi tekrar edecek olursak” diyerek anlatmak ve göstermek yerine, öğrencilere “bu derste/geçen derste işlediklerimizden aklınızda kalanları yazarak, çizerek, şiir yazarak, akıl haritası kullanarak ifade edin” diyerek öğrencilerin hepsine kendilerini ifade etme imkanı verdiğinde, bütün öğrencilerin etkin katılımı sağlanmakta, dolayısı ile motivasyon artmakta, anlamaya yönelik çalışma yapılmış olmaktadır. Tekrarı birkaç öğrencinin yapmasını istemek ayrı bir problem zira bütün öğrencilerin doğru tekrar yapmasını sağlamak esas amaç olmalı. Tekrar yönteminin etkili ve etkisiz kullanımını spordan bir örnekle şöyle açıklayabiliriz. Basketbol antrenmanında 20 sporcumuz var ve top sürme becerisini geliştirmeyi hedefliyoruz. Kenarda 20 top olmasına rağmen, 20 basketbolcuya 1 veya 2 top verdiğimiz takdirde, verili sürede (örn: 5 dakika) her öğrencinin eline top 1 veya 2 defa değecektir. Ancak, her sporcuya 1 top verdiğimiz takdirde, bu süre içinde her birinin sürenin tamamında top sürmesini sağlayabiliriz.