Paylaş Büyüsün

Dürtüsellik & Okul Sorunları

6-11 Yaş

Çocuklarda vurma, ısırma veya itme gibi davranışlar genellikle dürtü kontrolü ve duygu ifadesinin sağlıklı şekilde gelişmemiş olduğu durumlarda ortaya çıkar. Dolayısıyla, bu davranışların onların "saldırgan" veya "yaramaz” bir çocuk olduğunun göstergesi olmadığını kabul etmek önemlidir. Hayal kırıklığı, öfke veya utanç gibi güçlü ve yönetimi zor duygular, yeterli dil becerisi ve dürtü kontrolüne sahip olmayan çocuklarda vurma veya itme gibi fiziksel davranışlarla ifade edilebilir. Aslında birçok çocuk zor duygularla baş etmekte zorlanır. DEHB ve OSB sosyal beceriler, dil becerileri, duygu ve dürtü kontrolünde yetersizliklere yol açarak, bu tanılara sahip çocukları duygusal olgunluk açısından akranlarına göre dezavantajlı bir konuma düşürür; güçlü ve negatif duyguların yönetiminde daha ciddi bir zorluğa yol açar. 

Vurma veya itme davranışlarına yönelik planlanacak müdahalelerde; bu davranışların ne zaman olduğunu kaydetmek, ortaya çıkış şeklini belirlemek faydalı olur. Öncelikle ortaya çıkmasına yol açan faktörleri engellemek ilk basamak olabilir. Bununla birlikte, sorun yaşanması muhtemel ortamlarda çocuğu yakın takip ederek başkasına vurmasını engellemek etiketlenmeleri ve sorunları aşmada kritik bir basamak olabilir. Davranışın önlenmesi kadar öfkeli, sinirli veya utanmış hissettiğinde çocuğun vurmak yerine kullanabileceği yeni bir davranış öğretmek de önemlidir. Zor duygularla baş etmek konusunda bir profesyonelle çalışmak, bu çalışmaları okulla koordineli şekilde yürütmek, gerekirse okul gözlemi ve okul müdahaleleri konusunda bu konuda uzman kişilerden yardım almak tercih edilebilir. DEHB’li ve OSB’li çocuklarda sosyal becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ayrı bir önemi vardır. Ayrıca DEHB ve OSB tanılarının varlığında dürtüselliğin azaltılmasına yönelik gerekli ilaç kullanımının bir çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından yürütülmesi gerekecektir. 

Özetle bu davranışları çocuğun zorluk yaşadığı bir konuda yardım isteği olarak görmek sorunun çözümüne kaynak sağlar. Hangi alanlarda zorlandığını tespit edip eksiklere yönelik gerekli çalışmaları yapmak, çocuğun bu davranışlarının yanlış olduğunun belirtilmesi ile birlikte duygu kontrolünde zorlandığının fark edildiği ve yardımcı olunacağı konusunda kendini güvende hissetmesi müdahalelerin temelini oluşturur.