Paylaş Büyüsün

Dikkat-Odaklanma

6-11 Yaş

Merhaba, 

Öncelikle birçok ailenin yaşadığı benzer durumları çok iyi özetlemiş olduğunuzu söyleyebilirim. Aileler çoğu zaman çocuğunun bir şeye hatta birçok şeye çok iyi odaklanabildiğini gözlemlerken, nasıl oluyor da akademik görevlere odaklanamadığını anlamaya, anlamlandırmaya çalışmaktalar...

Evet, çoğu çocuk ilgi ve merakının yüksek olduğu işlerde odağını çok iyi koruyabilir. Fakat yine aynı çocuğun, ilgi ve merakının yüksek olduğu konularda odağını bu denli yüksek tutabiliyorken ders, okuma-yazma gibi akademik içerikli görevlerde de en azından asgari koşulda odağını verebilmesi ve sürdürebilmesi beklenir. Bu durum sizi yanıltmasın, madem ki bir veya birkaç alana özgü odağını koruyabilen bir çocuğunuz var o zaman diğer alanlarda da benzer durumları gözlemleyebiliyor olmanız gerekir. Burada siz bir uyuşmazlık tanımlamaktasınız ve bu uyuşmazlık bir uzman tarafından değerlendirilmesi gereken bir durumdur. 

Size önerim, bu süreçte dikkat ve öğrenme becerilerini detaylı olarak değerlendirebilecek (bu becerileri değerlendiren en güncel ve standardize edilmiş değerlendirme araçlarıyla) bir uzman ile temas kurmanız ve bu uzmanın çocuğunuzun dikkat ve öğrenme süreçleri açısından risk altında olup olmadığını değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirme sonucunda ilgili uzman size olası gerekli yönlendirme ve önerilerini paylaşacaktır.