Paylaş Büyüsün

Derslerde Pratik/Alıştırma Yapmak ve Geribildirim Vermek

12-14 Yaş

Pratik, öğrenenin, yeni öğrenilen bilgiyi ve beceriyi ileride yeni bir durumda doğru hatırlanabilmesi için yeterli derecede doğru kullanmasını sağlar. Öğrenciler pratik yapmaya başlamadan önce, öğretmen düşünme sürecini örneklemeli ve yeni öğrenme uygulamasının her adımında öğrencilere rehberlik etmelidir.

Pratik, kalıcı kıldığı için öğretmen, öğrencinin doğru yaptığından emin olmak için ilk pratiklerini gözlemlemeli ve zamanında geribildirim vermeli, doğru değilse de mutlaka düzeltmede bulunmalıdır. 

Bu pratik, başlangıçtaki hataları bertaraf eder ve öğrencileri yeni bilgi ve becerileri uygularken kritik adımlar konusunda uyarır.