Paylaş Büyüsün

Derslerde çıkış kartı uygulaması yapmak faydalı mı?

6-11 Yaş, 12-14 Yaş, 15-18 Yaş

Derslerin sonunda 2-3 açık uçlu soru kullanarak, öğrencilerin derste ne anladıklarını anlamak ve kullandığımız yöntemleri değerlendirmek mümkündür. Öğrencilerin dersin sonunda yazacakları bir şey yoksa, kısa süreli belleklerinde bir şey olmadığını söylemek mümkündür. Çıkış kartı uygulaması yapıldığında, öğrencilerin doğru cevapları vermeleri elbette önemlidir. Öğrenilenlerin uzun süreli bellekte olup olmadığını anlamak (en az 24 saat sonra) için kullanılabilecek yöntemlerden biri pop-quiz (önceden haber vermeden yapılan kısa değerlendirme) dir.   Derslerde kullanılan yöntemlerin öğrencilerin aktif katılımlarına imkan veren yöntemler olmaması durumunda, öğrenciler derste öğrenememektedirler. Bu durumda olan ve derste öğrenemeyen öğrenciler, okulun dışında destek almak durumunda kalmaktadırlar.