Paylaş Büyüsün

DEHB ve Depresyon (2)

12-14 Yaş

Depresyonun eşlik ettiği DEHB durumunda, belirtileri ayırt etmek güçleşebilir, tedavi önceliği klinik tanıların bireyin yaşamına etkisi değerlendirilerek verilmektedir. 

Metilfenidat grubu ilaçlar tıpta DEHB tanısı dışında, narkolepsi için kullanılmaktadır. Depresyon seyrinde ise gerekli görülmesi halinde ana tedavinin yanına 'ekleme/güçlendirme' tedavisi olarak kullanılabilmektedir. 

Ergenlik döneminde ortaya çıkan depresyonun ayırıcı tanısı, tedavi seçenekleri ve çocukluk çağında başlayan DEHB belirtileri ile ilişkisinin belirlenmesi hekiminizle (çocuk psikiyatristi ile) uzun dönem ve düzenli aralıklarla görüşmenizin devam etmesini gerektiren bir süreç olarak ilerleyebilir.  Tedaviyi sürdüren hekiminizle, çocuğunuzun uygulanan tedaviye yanıtı ile ilgili gözlemlerinizi ve kafa karışıklıklarınızı paylaşmak, tedavi sürecinin hızlanmasına katkıda bulunacaktır.