Paylaş Büyüsün

DEHB

6-11 Yaş

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bireyin akademik, toplumsal ve aile ilişkilerini olumsuz etkileyebilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Tanı için klinik değerlendirme ve aile ile okuldan alınan gözlem notları ve bilgiler genellikle yeterlidir. Yapılan diğer ek değerlendirmeler çoğunlukla öğrenme becerilerini aydınlatmaya yöneliktir. Öğrenme güçlükleri (disleksi ve diğer durumlara yönelik belirtiler) DEHB’ye eşlik edebilir. Disleksi ve DEHB eğitim müdahaleleri ve uygun tedavilerle bireyin okula devam etmesine engel teşkil eden durumlar değildir. Her iki durum da, bir çocuk psikiyatristi ile temasın sürdürülmesi gereken, genellikle kronik seyir gösteren durumlardır.