Paylaş Büyüsün

Alıştırma, öğrenciler tarafından yapıldığı takdirde öğrenme gerçekleşir ve motivasyon yüksek olur

6-11 Yaş, 12-14 Yaş, 15-18 Yaş

Alıştırma, öğrenciler tarafından yapıldığı ve bütün öğrencilerin aktif olarak katılımları sağlandığı takdirde öğrenme gerçekleşmekte ve motivasyon yüksek olmaktadır.

Alıştırmayı öğrencilere tek tek yaptırmak veya alıştırmayı öğretmenin yapması derslerde sıklıkla karşılaştığımız en önemli problemlerden biridir.

Bir Çin atasözü bu konuyu çok güzel açıklamaktadır. Duyarım ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yaparım ve anlarım. 

Bir öğrenci tahtaya yazılan soruyu cevaplamak için geldiği zaman, sınıftaki diğer öğrencileri gözlemleyiniz. Problem çözme durumunda olan bir öğrencinin dışındaki bütün öğrenciler pasif olarak izleme durumundadırlar ve motivasyonları düşük olduğu için aralarında konuşmakta ve derse ilgileri kalmamaktadır. 

Derslerin çoğunda da benzer uygulama sıklıkla yapıldığında, okul öğrenciler için sıkıcı bir yer haline gelmektedir. Aynı durum, öğretmenin sürekli olarak tahtada anlattığı, problem çözdüğü durumlar için de geçerlidir. Sürekli olarak anlatan, problem çözen, örnekler veren, karşılaştırma yapan kimse o öğrenir. 

Bu nedenle derslerde öğrencilerin anlattıkları, örnekler verdikleri, problem çözdükleri, bireysel, eşli ve grup çalışması yaptıkları süreleri arttırmalıyız.

Öğretmenin (40 dakikalık bir derste değişik zamanlarda, gösterdiği, anlattığı, örnekler verdiği) kullandığı sürenin 7-8 dakika olduğu, geri kalan sürede öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı derslerde öğrenci başarısının ve motivasyonunun yüksek olduğunu gözlemlemekteyiz.