Paylaş Büyüsün

4 Yaş Takıntılar Sorunu

3-5 Yaş

Okul başlangıcı, aileden ayrılık gibi yaşamda zorlayıcı olabilecek geçiş dönemleri çocukların kaygı ve stres düzeyini yükseltebilir ve birtakım duygusal-davranışsal değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu değişiklikler öfke patlamaları, gece kaygıları, içe kapanma, takıntılar gibi duygusal ve davranışsal alanda gözlenebilir. Kendiliğinden gelip geçici olabildiği gibi farklı düzeylerde müdahale/destek/değerlendirme ihtiyacı doğabilir. Öncelikle bu belirtilerin süresini göz önünde bulundurmak gerekir. Kalabalıktan rahatsız olma, akran ilişkisi kurmakta zorluk, takıntılı davranışlar daha erken dönemlerden beri her zaman varlığını sürdüren ama okul başlayınca, akranlarla bir aradayken daha fazla dikkat çekmiş olan durumlar ise sosyal-duygusal gelişimi sekteye uğratıcı çocukluk çağı bozukluklarının (otizm spektrum bozukluklarının hafif formlarından, genel gelişimsel gecikmelere kadar farklı gelişim özelliklerinin) gözden kaçmaması için ilk basamakta bir çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından değerlendirilmesi faydalı olur. Erken çocukluk dönemlerinde yaşıtlarıyla paralel sosyal gelişim özellikleri gösteren bir çocukta, okula başlangıçla birlikte ortaya çıkan yeni davranışlar için ise oyun terapisi, pedagog/psikolog desteği ile bu duruma yönelik psikolojik müdahalelere başlamak uygun bir yol olur. Ancak, bu psikolojik müdahalelerin tutarlı ve düzenli devam ettirildiği ortalama 2-3 aylık bir dönemde okulda konuşmama, takıntılar, davranış zorluklarıyla baş etmede güçlüklerin devam etmesi durumunda, bir çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından gelişimsel ve psikiyatrik değerlendirmesinin yapılması, bu değerlendirmeye göre gerekli/uygun olabilecek diğer tedavi seçeneklerinin (farklı eğitim veya terapi seçenekleri, ilaç kullanımı vb birçok seçenek için) gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.