KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Sağlık Bahçesi Eğitim, Araştırma, Danışmanlık ve İletişim A.Ş. ve Güzel Günler Klinik olarak biz, (aşağıda kısaca Sağlık Bahçesi ve Güzel Günler Klinik olarak anılacaktır.) herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), tüm www.paylasbuyusun.com adlı internet sitesinden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, kullanılması, paylaşması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Sağlık Bahçesi ve Güzel Günler Klinik ile paylaşılan kişisel veriler, Sağlık Bahçesi ve Güzel Günler Klinik gözetimi ve kontrolü altındadır. Sağlık Bahçesi ve Güzel Günler Klinik, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

 

Sağlık Bahçesi ve Güzel Günler Klinik, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Sağlık Bahçesi ve Güzel Günler Klinik, herhangi bir ihlali fark ettiği anda kullanıcıları bu konuda vakit kaybetmeksizin bilgilendirir, yasalara uygun bir şekilde takibinin yapılmasına olanak tanır ve bilgilerinin güvenliğini elinden gelen en iyi şekilde sağlar.

 

1. Kişisel Veri Tanımı

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda kullanılan "Kişisel Bilgiler" terimi sizi tanımlayabilecek isminiz, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz veya posta adresiniz, kimlik bilgileriniz, eğitim bilgileriniz ve çocuğunuza ilişkin bilgiler gibi bilgileri ifade etmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

 

Kullanıcıların kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta Anayasa’nın 20. maddesi, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir.

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

 

Paylaş Büyüsün’deki hesabınızı kullanırken doğrudan paylaştığınız e-mail, doğum tarihi, cinsiyet ve benzeri verilerle otomatik olarak elde edilen görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleriniz gibi siteye giriş bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi verilerinizi ürün ve hizmetlerimizi sağlayabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz. Yer sağlayıcı olarak yasal yükümlülüğümüz gereğince Paylaş Büyüsün’deki hesabınızı kullanırken otomatik olarak elde edilen IP bilgilerinizi yasal süre boyunca saklıyoruz.

 

Bununla birlikte Paylaş Büyüsün’de bir hesabınız olmaksızın veya Paylaş Büyüsün hesabınıza giriş yapmaksızın Paylaş Büyüsün’ü ziyaret etmeniz ve kullanmanız durumunda otomatik olarak görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleriniz gibi siteye giriş bilgileri, IP bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi verilerinizi anonim olarak ürün ve hizmetlerimizi sağlayabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz.

 

Paylaş Büyüsün'de bulunduğunuz süre boyunca tarayıcınıza çerezlerin ve buna benzer unsurların yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen çerez politikamızı okuyunuz.

 

4. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar

 

Kişisel Bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacaktır.

www.paylasbuyusun.com sayfasında paylaştığınız sorulara ilişkin cevaplar verebilmek,

- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

- Hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcıların şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 

5.  Kişisel Bilgilerinin Paylaşımı

 

www.paylasbuyusun.com adlı internet sitemizden temin edilen Kişisel Bilgiler, verilen hizmetin amacına yönelik olup, ilke olarak, üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve siz bizzat aksini talep etmediğiniz sürece üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz.

Şu kadar ki, www.paylasbuyusun.com yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan kanuna ve usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde size ait uhdesinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Verilerinizi, Türkiye’de ve yurtdışında bulunan sistemlerimizde saklayabilir, ölçüm ve analiz ile reklam ve hedefleme konusunda destek aldığımız yerli ve yabancı 3. kişilerle size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak için anonim olarak paylaşabiliriz.

www.paylasbuyusun.com [1] adlı internet sitemizde yapmış olduğunuz paylaşımlar, kimliğiniz belirtilmeden, Paylaş Büyüsün'ün Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube sosyal kanalları üzerinden bir bölümü ya da tamamı alıntılanarak paylaşılabilir.

 

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kullanıcıların hakları:

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

- İşlenip işlenmediğini öğrenme,

- İşlenmişse bilgi talep etme,

- İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

- Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

- KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

- Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

- Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 

 

7. Reşit olmayanların Kişisel Verileri

 

Bu site 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn, çocuğunun siteye kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu durumu bizlere derhal iletmelidir. Biz bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmeyiz. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının bizim ile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgileri sistemden sileriz.

 

Kullanıcı ebeveynlerin hiçbir şekilde çocuklarının kimliğini tespitine yol açacak ve çocukları ile ilişkilendirilebilecek hiçbir veriyi paylaşmamaları gerekmektedir. Aksi takdirde Sağlık Bahçesi ve Güzel Günler Kliniği’nin bundan sorumluluğu doğmayacaktır.

 

8. Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesine ilişkin bilgilendirme

 

www.paylasbuyusun.com adlı internet sitemizi kullanmak ve işbu KVK Aydınlatma ve Rıza metnini kabul etmekle andan itibaren sizden toplanan tüm bilgileri yukarıda belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu politikada anlatıldığı gibi, kullanmamızı kabul etmiş olursunuz. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Bilgileri bize verip vermemekte kullanıcılar serbesttir.

 

Bu bilgiler ile ilgili her türlü kullanım Türkiye içinde yapılacaktır. Eğer bu sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz veya kişisel bilgilerinizin kullanımı veya ifşası ile ilgili herhangi bir düşünceniz var ise info@paylasbuyusun.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için www.paylasbuyusun.com adlı internet sitemizdeki iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

 

9. Firmamıza Başvuru Süreci ve Yöntemi

Kişisel Veri Sahipleri, 6. madde de yer alan haklarını kullanmak amacıyla, sorularını, görüşlerini veya taleplerini yazılı olarak info@paylasbuyusun.com adresine iletebilir ya da aşağıda yer alan adreslerimize iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Bu halde talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir.

 

Sağlık Bahçesi Eğitim, Araştırma, Danışmanlık ve İletişim A.Ş.

Adres: Kolektif House Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi, Levent / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 212 274 03 17

Güzel Günler Klinik

Maya Meridyen Plaza Ebulula Mardin Cad. No: 16/13  Akatlar 34335  Beşiktaş İstanbul

T: +90 (212) 351 17 54

 

Gizlilik Politikamızı size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebiliriz. Bu nedenle; gizlilik politikamızı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmeniz önerilmektedir.

Gizlilik Politikası 25.06.2021 tarihinde güncellenmiştir.