DEHB nasıl tedavi edilir? İlaçlara ne zaman ihtiyaç duyulur?

DEHB nasıl tedavi edilir? İlaçlara ne zaman ihtiyaç duyulur?

3-5 Yaş, 6-11 Yaş

DEHB nasıl tedavi edilir?

Çocukların öğrenmelerinde, ailesel düzenlerinde, okul ve sınıf içi yaklaşımlarda DEHB’ye eşlik eden ya da belirtileri tetikleyen koşullar (aile ve okul tutumları, sınıftaki öğrenme ortamı, çocuğun öğrenme zaafları) çocuğun ihtiyaçlarına uygun hale getirilebilir veya geliştirilebilir. Bu başarıldığı ölçüde, çocuğun “kendini gerçekleştirmesi”, gelişiminin kendi yolunu izlemesi mümkün olur.

DEHB’de ilaçlar ne zaman kullanılır?

DEHB tedavisinde özellikle bilgişlemi hızlandıran, dikkat ve uyanıklık düzeyini arttıran ilaçlar, çevresel düzenlemeler yeterli olmadığında ya da istenen süratte etki oluşmadığında kullanılır. İlaç tedavileri dikkat sorunları uzun süreli olsa bile öğrenme ve benlik gelişiminin ana basamaklarının gerçekleşmesi ölçüsünde kullanımı sürdürülür. Özellikle küçük yaşlarda kazalar, başkaları ya da kendisi için tehlike oluşturan davranışlar, sosyal uyumun ciddi biçimde etkilenip çocuğun dışlandığı ya da öğrenmedeki açıkların hızla büyüdüğü durumlar ilaç tedavisinin hızlı etkisinden yararlanmak ve diğer yaklaşımların etkinliği için zaman yaratmak için gerekliliğe işaret eder.