Canlı (senkron) yayın mı, video kaydı ile (asenkron) öğretim mi?

Canlı (senkron) yayın mı, video kaydı ile (asenkron) öğretim mi?

6-11 Yaş, 12-14 Yaş, 15-18 Yaş

Şimdiye kadar dünyada K-12 düzeyinde bu kadar uzun süreli uzaktan öğretim yapmak zorunda kalınmamıştı.  Bu sürecin sonunda değişik ülkelerde yapılan uygulamaların etki değerlendirmesi yapıldığında hangi yaklaşımın daha etkili olduğu ortaya çıkacaktır. Ancak, özellikle üniversite düzeyinde ve yetişkin eğitiminde uzaktan eğitim konusunda dünyada çok ciddi bir tecrübe var ve bu tecrübeden mutlaka yararlanılması gerekiyor. Dünyanın en iyi üniversitelerinin uzaktan öğretim programları incelediğinde, derslerin % 95 oranında video kaydı (asenkron) olduğu ve zaman zaman da belli konular ve sorular üstünde tartışmaya imkan verecek şeklide canlı buluşmalarla desteklendiği görülüyor.  Asenkron eğitimin en önemli avantajlarından biri, öğrenenin videoları istediği zaman yeniden izleyebilmesi. Bilindiği gibi tekrar öğrenme ve anlama açısından büyük önem taşıyor. Bir diğer avantajı ise, öğrenenin videoyu yeniden izleyerek tekrar yaparken çalışma hızını kendisinin belirleyebilmesi. 

İster canlı yayın olsun, ister asenkron öğretim yapılsın, yüz yüze öğretimde de olması gerektiği gibi,  ders planlamasının beyin temelli öğretim stratejileri dikkate alınarak yapılması gerekiyor. Beynin nasıl çalıştığını dikkate almadan yapılan her türlü ders eşit derecede etkisiz olacaktır. Araştırmalar, derslerde sürekli olarak anlatım yönteminin kullanılması halinde, öğrenilenlerin 24 saat sonra hatırlanma oranının %5 civarında olduğunu gösteriyor. Canlı yayında ve asenkron eğitimde sürekli olarak anlatım yönteminin kullanılması, eşit derecede etkisiz olacaktır. Kısa süreli belleğin kapasitesi dikkate alınarak anlatma ve gösterme – örnek yapma- yapılmalı ve daha mutlaka öğrenene anlamaya ve beceri gelişimine yönelik çalışma yapma fırsatı verilmelidir.  

Dünyanın en iyi 10 üniversitesinden alınabilecek on-line derslerle ilgili yazıya aşağıdaki  linkten ulaşabilirsiniz.