Evlat Edinme Süreci

Evlat Edinme Süreci

0-1 Yaş, 1-3 Yaş, 3-5 Yaş, 6-11 Yaş, 12-14 Yaş, 15-18 Yaş

Evlat edinme, hassas sayılan yaşamsal olaylardan biridir. Doğası gereği probleme neden olabilecek, yönetimi zor olan fakat çocuğun bu yaşamsal olaydan en az etkilenerek sağlıklı bir şekilde çıkmasını sağlamanın tek yolunun doğru ebeveyn tutumlarından geçtiği bir durumdur. Bu süreçte zorluklar yaşanabilir, ancak uygun tutumlar izlenirse evlat edinme konusu kaygı veren bir durum olmaktan çıkar. Evlat edinen anne-babanın zihnini meşgul eden ve onlarda kaygı uyandıran şey, çocuğa bunu söylemelerinin gerekli olup olmadığı ve bunu ona ne zaman ve nasıl söyleyecekleridir. 

Geçmişte birçok aile evlat edinmeyi çocuklarından gizli tutma eğiliminde olurdu. Bu eğilimin sebebi, bu durum çocuğa söylenirse onun olumsuz etkileneceği, çocuğun tepkisiyle başa çıkamayacaklarını düşünmeleri, çocuğu dünyaya getiren anne-babanın konumu-durumu ve en önemlisi de bu konuyla yüzleşmek istememeleri sayılabilir. Artık günümüzde bu uygulama çok nadirdir. Şüphesiz ki ailenin çocuğa güvenlik hissi sunması ve çocuğun kendilik algısı için evlat edinmenin açıkça konuşulabilmesi gereklidir. Bu durumu çocuk, evlat edinen anne-babasından öğrenmelidir. Bu açıklama evlat edinilmenin yanlış olmadığı ve çocuğun anne-babasına güvenebileceği mesajının verilmesine de yardımcı olur. Şimdilerde çocuğa evlat edinildiğinin ne zamansöyleneceği konusunda süregelen değişik görüşler bulunmaktadır. Bunlar tartışılabilir ancak,  aslında çocuğunuza evlat edindiğinizi ne zaman söyleyeceğiniz, sizin kendinizi rahat hissedeceğiniz bir zamanda sizin vereceğiniz kişisel bir karardır. Çocuğa durumun ne zaman söylenmesi gerektiği ile ilgili kesin bir zaman olmamakla birlikte en doğru yaklaşım çok geciktirmeden, hem çocuğun hem ebeveynin hazır olduğu bir dönemde, çocuğa en doğru dille anlatılarak durumun açıklanmasıdır. Gerekirse uzman desteği alınabilir. Uygun zamanlama burada kritik önem taşır. Fakat güçlü bir görüş var ki, evlat edinilmiş bir çocuğun doğum hikayeleriyle ilgili bir şeyi anaokuluna başlamadan önce bilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu bilgiyi unutmadan kendinizi buna hazırlamanız en doğrusudur. Daha uzun süre beklemek çocuğu incitebilir ve aile güven bağlarını zayıflatabilir. Buradaki kritik nokta, anne babanın evlat edinmeye karşı bakış açısı nasıl olursa çocuğun da bu olayı öyle algılayacağıdır. Genelde anne-babalar çocuğun sorularına nasıl yanıt vereceklerini bilemedikleri için bir endişe yaşarken, çocuklar ise meraklı ve hevesli bir şekilde sorularını sorar ve tatmin edici cevaplar alana kadar sormaya da devam ederler. Aile bu konuda rahat, endişesiz ve doğal davranıp, baştan itibaren çocuğu durumdan haberdar ederse süreç daha sağlıklı ilerleyecektir