Tuvalet Eğitimi ile İlgili Püf Noktalar

Tuvalet Eğitimi ile İlgili Püf Noktalar

3-5 Yaş

Tuvalet eğitimi, çocuklukta önemli bir geçiş dönemini işaret eder. Fiziksel bir işlevin kontrolünü artık çocuğun yapabilmesi, bu konuda dili kullanarak ihtiyaçlarını dile getirmesini de ifade eder. Buradan hareketle tuvalet eğitimi için aslında hazır olunması gereken farklı alanlar olduğu anlaşılmaktadır. Tuvalet eğitiminin başlama yaşı 2-3.5 arasında değişmektedir. Öncelikle fiziksel olarak kontrol için uygun olgunluğa gelinip gelinmediği önemlidir. Bunun için sabah ilk bez değişiminden sonra 2-2,5 saat kuru kalabilme testi önemlidir. Eğer çocuk 2 saat kuru kalamayıp bezi ıslatıyorsa kas ve mesane yapısı henüz olgunlaşmamış demektir ve ilk gereklilik olan fiziksel olgunluk aşılmadığından tuvalet eğitimine geçilmemelidir. Eğer kuru kalabiliyorsa o zaman kimi çocukta önce çiş kimi çocukta önce kaka için geçişe başlanabilir. Çoğunlukla tuvalet adaptörü yerine lazımlık kullanmak çocuğun korkmasını azalttığından önerilir. Ancak kimi çocukta bu korku yok ise (tuvalet deliği ve nereye gittiğinin bilinmemesi) adaptör ile de başlanabilir. İkinci gereklilik ise çocuğun kendini ifade edebilecek dile sahip olmasıdır, bu nedenle konuşma ihtiyaçların dile getirilmesi için önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Tuvalet eğitimine başlandığında önce 2-3 saatte bir teklif edilerek ve her başarılı girişim için tebrik ve taltif edilerek sistem oturtulmaya çalışılır. Teklif edilir ancak ısrar edilmez, çocuğun İş birliği önemlidir bu nedenle ılımlı olmak ve sabırla yaklaşmak en önemli anahtarlardır. Bazen kaka için hala bezi tercih edebilir çocuklar, bu gibi durumlarda bezi hemen bırakmamak gerekir, sadece kaka için bez takılabilir ama çocuğun yine de lazımlığa oturtulmasına teşvik edilebilir. Gündüz bezden kurtulan çocuk 6 aydan 9 aya kadar gece yine de bezlenebilir. Gece bezinden kurtulduktan sonra 1 kere tuvalete kaldırmak iyi bir çözüm olur. Bu rutin oturduktan sonra kendisi de kalkabilecektir.