Dil Gelişimi Ne Zaman Başlar?

Dil Gelişimi Ne Zaman Başlar?

1-3 Yaş

Dil gelişimi her ne kadar sanki 1 yaşından sonra geliştiği düşünülse de aslında duyma yeteneğimizin anne karnında geliştiğinden hareketle doğmadan önce başlamaktadır. Araştırmalar, anne karnında bebeklerin anadillerini duymaya alıştıklarını ve doğduktan sonra da anadillerini diğer dillerden ayırt edebildikleri gösterilmiştir. Bu bilgilerden hareketle dilin gelişimi doğum öncesi dönemden itibaren başlamaktadır. Dilde gelişen iki ayrı alt alan vardır. Birincisi alıcı dil olarak adlandırılan ve duyduklarımızdan ne kadar anladığımıza ilişkin alandır. Diğeri de ifade edici olarak adlandırılan ve söze ne kadar dili dökebildiğimizdir. İşte çocuklarda 1 yaşına gelinceye kadar bu iki alt alan da farklı hızlarda gelişir, alıcı dil 6 aydan itibaren kelimeleri anlamlandırmayı sağlarken, ifade edici dil 1 yaşından önce kendini göstermez. Çocuklar konuşmaya başladıklarında aslında söyleyebildiklerinden çok daha fazlasını anlarlar. Bu nedenle gecikmiş konuşma ancak alıcı dilde sıkıntı olduğunda problem edilmelidir. Başka bir deyişle çocuğun konuşmaması aynı zamanda denilenleri anlamıyorsa önemsenmelidir. Denilenleri anlayan çocuklar bazen farklı sebeplerden, tembellik, emzik kullanımı, bire bir konuşma eksikliği, nedeniyle ifade edici dilde geri kalabilirler. Bu tarz durumlarda uzmana gitmeden önce, çocukla bire bir iletişimi artırmak, konuşmaya teşvik etmek, konuştuğunda taltif etmek doğru olacaktır. Konuşma geriliklerinde öncelikle fiziksel problemlerin (dil bağı- duyma vb.) dışlanması gereklidir. Sonrasında dil ve konuşma bozukluğu uzmanı veya uzman gelişim psikoloğu eşliğinde gelişim takibi yapılabilir.