Çocuk ve ergenlerin kriz ve travmatik Durumlara verdikleri tepkiler. 7-12 Yaş tepkileri