Çocuk ve ergenlerin kriz ve travmatik Durumlara verdikleri tepkiler. 13-18 Yaş tepkileri