Sanat Eğitiminin Çocukların Bilişsel ve Sosyal Gelişimine Katkısı

Sanat Eğitiminin Çocukların Bilişsel ve Sosyal Gelişimine Katkısı

Yazar: gamzekuzu | 30 Kasım 2021

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üç araştırmacı sanatın çocukların bilişsel ve sosyal/duygusal gelişimindeki rolüne ilişkin kanıtlar ararken daha önce yapılmış yirmi bir araştırmayı gözden geçirdi. Başlangıç bulguları özellikle tiyatro ve grup içi müzik gibi etkinliklerin belirgin etkilerini işaret ediyor.

Müzik, resim ve çizim, tiyatro ve dans gibi sanatlar, çocukların gelişim sürecinde önem taşıyan etkinlikler içerir; örneğin dikkatini yoğunlaştırma, motive olma, duygularını yönetme ve diğerlerini anlama gibi. O halde, bu tip sanatsal etkinliklerin çocuklarda bilişsel ve sosyal/duygusal becerileri geliştirip geliştirmediğini sormak gerekir. Sanat eğitimi birçok yerde yarıda kesilse de, sonuç olarak çocuklar sanatsal faaliyetlere katılmaktan hoşlanıyor.

ABD'den üç araştırmacı -George Mason Üniversitesi'nden Thalia Goldstein, Stony Brook Üniversitesi'nden Matthew Lerner ve Boston Koleji'nden Ellen Winner- sanatın bilişsel ve sosyal/duygusal gelişime katkısı olduğuna dair sağlam kanıtlar bulma hedefiyle, 18 aylıktan 17 yaşına kadar olan çocukların katıldığı 21 çalışmayı gözden geçirdi.

Sanatla ilgili çalışma yaparken karşılaşılan zorluklardan biri, sanat eğitiminin sağlandığı yolların çeşitliliğidir. Gençler farklı katılım düzeyleri gösterebilir, eğitim kalitesi farklı düzeylerde olabilir, okul içinde ya da dışında formal ya da informal yollarla eğitim alınmış olabilir.

Tiyatro Empati Duygusunu Geliştiriyor

Araştırmacılar, görsel sanatlara katılan lise öğrencilerinin iki yıl içinde, tiyatro öğrencilerine göre, geometri becerilerinin daha fazla gelişme gösterdiğini buldu.

Bunun yanı sıra lisedeki tiyatro öğrencilerinin, müzik ve görsel sanatlar öğrencilerine göre daha fazla empati kurduğu rapor edildi. Ayrıca, yine müzik ve görsel sanatlar öğrencilerine göre başkalarının inanç, istek ve niyetleri konusunda daha fazla farkındalık sergilediler. Tiyatro çalışmasına katılan ilkokul çocuklarının da, hem kendi beyanları doğrultusunda, hem de laboratuvar gözlemi yoluyla duygularını daha iyi kontrol ettikleri görüldü.

Grup İçinde Müzik Yapmak Farkındalığı Artırıyor

Yayımlanmış çok sayıda hikâye olmasına karşın, bu çalışmada müzik, daha yüksek IQ düzeyiyle ilişkilendirilmedi. Ancak 4 yaşındaki çocuklarda, topluluk oyunlarının daha olumlu sosyal davranışlarla bağlantılı olduğu bulundu. Başka bir araştırma projesi, bir grup içinde müzik yapan ilkokul öğrencilerinin, birlikte müzik yapmayı içermeyen bir gruptakilere göre başkalarının inanç, istek ve niyetleri hakkında daha fazla farkındalık sergilediğini buldu.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklar için tiyatroya başvuruldu ve sonraki aylarda daha iyi sosyal becerilerin ortaya çıktığı görüldü.

OSB'si olmayan yaşıtları da tiyatro etkinliğine dahil olduğunda, onlar ile OSB'li çocuklar arasındaki etkileşimin niteliği ve niceliği gelişir ve OSB'li çocuklarda sosyal ve bilişsel çıktılar gelişme gösterir.

Daha Fazla Araştırma ve Deney Gerekli

Bu şekilde, sanatı özellikle çocuk gelişimi için bir araç olarak geliştirme konusunda güçlü deliller ortaya konabilir. Yine de araştırmacılar alanın yeni olduğu ve çok daha fazla araştıma ve deneye ihtiyaç bulunduğu gerçeğinin altını çiziyor.

 

Referans:

Goldstein TR, Lerner MD & Winner E (2017), The arts as a venue for developmental science: realizing a latent opportunity, Child Development 88.5. https://childandfamilyblog.com/arts-social-cognitive-development/