Güçlü ve Mutlu Bireyler Yetiştirmede Yaşlı ve Çocuk İletişiminin Önemi

Güçlü ve Mutlu Bireyler Yetiştirmede Yaşlı ve Çocuk İletişiminin Önemi

Yazar: deryadonmezoglu | 06 Eylül 2021

Büyükanne ve büyükbabaların, çocuğun yaşamındaki rolü oldukça önemlidir. Genel olarak, aile yanında çocuklarıyla birlikte yaşayan yaşlıların oranının daha fazla olduğu bilinmektedir. Aynı evde yaşayan yaşlıların ve çocukların ilişkisi incelendiğinde, büyük ebeveynlerin edindiği rollerin;

• sevgi ve şefkat gösterme

• oyun oynatma

• nasihat etme

• anne ve baba ile çocuk arasında arabuluculuk yapma

• üçüncü kuşağa kültür aktarımını sağlama gibi

çocukların yaşamlarında olumlu etkileri olduğu görülmüştür.

Çocukların, yaşlı bireylerle iletişim kurabilmesi ve bunu sürdürebilmesi de oldukça önemlidir. Tabii ki yaşlı bireylerle iletişim kurmaya engel olabilecek bazı etmenler de mevcuttu. Örneğin;

• yaşanan kuşak çatışması

• toplumun gençliğe önem vermesi

• sosyal yaşamdaki değişiklikler

• biyolojik ve psikolojik sınırlılıklar bunlar arasında gösterilebilir.

Fakat, yaşlı bireylerle iletişimimizi kolaylaştırmak için şunlara dikkat edebiliriz:

• Empati

• Dinleme

• Güven duygusu oluşturma

• İlgi ve saygı gösterme

• Dokunma

Ayrıca, konuyla ilgili yapılan bazı araştırmalar göstermiştir ki; yaşlıların çocuklara karşı olan davranışları, cinsiyet, eğitim seviyesi ve medeni duruma göre de değişiklik gösterebilmektedir.

• “Torunlarımı şımartmayı seviyorum” ifadesinin cinsiyet durumundan,

• “Torunlarıma hediye almayı seviyorum” ifadesinin eğitim durumundan,

• “Torunlarımla birlikte olmaktan mutluyum”, “Torunlarım benim sosyal ihtiyaçlarımı karşılıyorlar” ve “Torunlarım hastalandığında seve seve bakıyorum” ifadelerinin ise medeni durumlarından kaynaklandığı öngörülmüştür.

 

Referans: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200571