Dijital Oyunların Çocukların Ruhsal ve Fiziksel Sağlığı Üzerine Etkileri

Dijital Oyunların Çocukların Ruhsal ve Fiziksel Sağlığı Üzerine Etkileri

Yazar: Nergis_Abay_Akar | 17 Aralık 2021

Dijital oyun kullanımı günümüzde her yaş grubu tarafından giderek tercih edilmekle beraber, erken çocukluk döneminde de görülmektedir. Özellikle gençler arasında kullanımı giderek yaygınlaşan dijital oyunları ve oyunların aşırı kullanımından kaynaklanan “dijital oyun bağımlılığı” kavramını gündeme getirmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü, bu yıl yayımladığı Uluslararası Hastalıkların Sınıflandırılması Kılavuzu'nun (ICD) 11'nci sürümünde, oyun oynama davranışını (dijital oyun veya video oyunları) ortaya çıkan bağımlılıklar çatısı altında tanımlandı. Bu değişiklikle birlikte oyun bağımlılığı artık madde bağımlılığı ile aynı seviyede yer alıyor.

Kılavuzun, oyun bağımlılığına yönelik belirlediği davranış özellikleri ise;

1) Oyunun başlangıcı, sıklığı, yoğunluğu, süresi, sona ermesi veya oyun üzerinde bozulmuş kontrol dürtüsü

2) Oyunun diğer yaşam ilgilerine ve günlük etkinliklere göre ön planda olması, oyuna verilen önceliğin artması

3) Olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına rağmen oyun oynamanın devam etmesi veya tırmanması

Yapılan çalışmalarda aşırıya kaçmadan dijital oyunları oynamanın normal olduğu, hatta oyunların duygusal boşalma ve rahatlama gibi olumlu katkıları olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, dijital oyunlarda verilen komutları takip edebilme, el-göz koordinasyonu, motor yeteneklerde ilerleme olması gibi yeterlilikleri desteklediği de bildirilmiştir. Bununla birlikte, çocukların problem çözebilme, mantık yürütebilme, analiz yapabilme ve karar verme becerilerini desteklediği aynı zamanda da strateji ve tahmin edebilme yeterliliklerine katkıda bulunduğu belirtilmektedir.

Tüm bu olumlu yönlerinin yanı sıra, dijital oyunların literatürde yer alan olumsuz etkileri bulunmaktadır. Şiddet içeren dijital oyunların yalnızlık, depresyon ve anksiyete, saldırganlık, şiddet eğilimi, dikkat dağınıklığı gibi ruhsal ve psikososyal problemler ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte, bazı çalışmalar dijital oyunlarla aşırı zaman harcayan çocuklarda akademik başarıda düşüş, yetersiz ve düzensiz uyku alışkanlığı, yetersiz fiziksel aktivite, obezite ve kas iskelet sistemi sorunları geliştiğini göstermiştir. En son yapılan araştırmalarda ise, çocukların teknolojik cihazları uygun olmayan süre, sıklık ve farklı duruş pozisyonlarında kullanmalarının gelişimsel problemler, kas-iskelet sistemi problemleri, fiziksel inaktivite, obezite ve uyku kalitesinde yetersizlik gibi sağlık riskleri doğurduğu bildirilmiştir.

 

Referans: Mustafaoğlu R ve Yasacı Z. The Negative Effects of Digital Game Playing on Children's Mental and Physical Health. Journal of Dependence | 2018; 19(3):51-58