Daha Mutlu Daha Esnek Çocuklar için Yoga Hareketleri

Daha Mutlu Daha Esnek Çocuklar için Yoga Hareketleri

Yazar: ekin | 20 Kasım 2020

Yoga, Sanskritçe’de birleştirmek, bir araya getirmek anlamına gelen “yuj” teriminden türemiştir. Temelde zihin ve beden arasında uyuma odaklı olup; zihinsel, fiziksel ve duygusal açılardan sağlıklı olma haline dayanan çok eski bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Zihin ve beden beraberliğine dayalı belli bir süre içinde korunan bir takım duruşları (asana), istemli nefes kontrolü (pranayama), istemli olarak düşüncelere konsantre olma (meditasyon) ve tekrarlanan sözlü ifadelerden oluşan bir uygulamadır.

Günümüzde yoga, çocuklarda kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Çocuklar ile yapılan çalışmalarda ağrıyı azaltmada etkili olduğu, fiziksel yeterliliği arttırdığı ayrıca saldırganlık, depresyon ve anksiyete gibi olumsuz duyguları azaltmaya yardımcı olabildiği görülmektedir.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak azalan sosyal ilişkilerin ve yaygınlaşan sedanter yaşam tarzının çocuk ve adölesanlarda fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal sağlığını etkileyerek yaşam kalitesini düşürdüğü günümüz koşullarında okul yaşındaki çocuklarla yapılan yoga, tai chi ve takım sporlarının çocuğun sosyal uyumunu arttırması ve psikososyal yararları nedeniyle önerilmektedir.

Yoga, çocukların hayal güçlerini kullanarak okuldaki öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne aktarmalarını sağlar. Yoganın çocuklara faydaları saymakla bitmez:

  • Çocuklar yaşlarına uygun yoga duruşları ve nefes tekniklerini öğrenerek hem eğlenirler hem de fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişirler.
  • Bedensel ve zihinsel yorgunluktan arınırken rahat, huzurlu, kendisiyle ve çevresiyle barışık ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişirler.
  • Etkili iletişim, yaratıcılık, takım çalışmasına yatkınlık gibi beceriler kazanırken doğalarının gereği canlılıklarını ve neşelerini sergileme olanağı bulurlar.
  • Odaklanma, konsantrasyon, rahatlama, özgüven, motivasyon, mutluluk, öz-farkındalık ve olumlu düşünme konularında kendilerini geliştirme imkanı bulurlar.
  • Motorsal ve fiziksel yetileri gelişir. Koordinasyon ve dengeyi arttırır.
  • Kendine zaman ayırma, merak, keşfetme ve hayal etme becerileri gelişir.

 

Her sabah güneşi selamla!

Surya Namaskar (Güneşe Selam), kökleri tarihin cok eski çağlara, insanın kendi icindeki tinsel gücü ve bu gücün yansımalarını maddi dünyada bulduğunu ilk kez fark ettiği zamanlara dayanan bir uygulamadır. Bu farkındalık; yoganın temelidir. Surya Namaskar farkındalık geliştirmek için gerekli olan yaşamsal enerjiyi açığa çıkarır. Surya Namaskar tüm kasları, yaşam organları ve bedenin fiziksel parçalarını bedeni öne ve arkaya eğerek esnetir, masaj yapar, güçlendirir ve uyarır. Buna karşın yalnızca fiziksel bir egzersiz değildir. Aynı zamanda tinsel bir calışma olarak da bir derinlik ve bütünlük taşır.

Doğa, hayvan ve bazı objeleri taklit edilerek uygulandığı için çok eğlencelidir. Çocukları bir yandan eğlendirirken, bir yandan da onlara esneklik, güç, konsantrasyon ve gevşeme sağlar. Bunlardan bazıları:

 

Kaynaklar: 1. Aydın D., et al.  International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18) June 27-28, 2018 2. http://acikerisim.baskent.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11727/4087/10298629.pdf?sequence=1&isAllowed=y 3. Güzel, P., & Baysal, D. (2017). MEB, Okul Pansiyonlarında Kalan Kız Öğrencilerde" Yoga Etkinliğinin Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Kapsamında Uygulanabilirliğinin" İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education7(1), 91-108. 4. https://mindfulevren.com/cocuklar-icin-yoga/